tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục

Thay đổi nội dung hợp đồng

1. Các hạng mục thay đổi nội dung hợp đồng bảo hiểm:

STT

Nội dung/Thông tin yêu cầu thay đổi

1

Thay đổi thông tin cơ bản của Bên mua bảo hiểm (Họ tên, số giấy tờ tùy thân, giới tính…)

2

Thay đổi Bên mua bảo hiểm

3

Thay đổi thông tin cơ bản của Người được bảo hiểm (Họ tên, số giấy tờ tùy thân, giới tính…)

4

Thay đổi nghề nghiệp

5

Thay đổi địa chỉ

6

Thay đổi số điện thoại

7

Thay đổi Người thụ hưởng

8

Thay đổi định kỳ đóng phí

9

Đánh giá lại tình trạng sức khỏe

10

Bổ sung thông tin về sức khỏe

11

Khôi phục hiệu lực hợp đồng

12

Bảo hiểm với số tiền bảo hiểm giảm

13

Cấp lại quyển hợp đồng bảo hiểm

14

Hủy ngang hợp đồng

15

Hủy bỏ hợp đồng (trong thời gian cân nhắc)

16

Giảm số tiền sản phẩm chính

17

Giảm số tiền sản phẩm bổ trợ

18

Mua thêm/ Tăng mệnh giá sản phẩm bổ trợ

19

Hủy bỏ sản phẩm bổ trợ

20

Thay đổi con dấu hoặc chữ ký

21

Rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng

22

Thay đổi lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm

2. Các giấy tờ cần chuẩn bị:

- Giấy yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng bảo hiểm (tải mẫu tại đây)
- Giấy tờ tùy thân của Bên mua bảo hiểm (bản photo)
- Quyển Hợp đồng bảo hiểm
- Tờ khai sức khỏe (tải mẫu tại đây)
- Phiếu thu phí bảo hiểm đầu tiên
- Hóa đơn thu phí bảo hiểm GTGT
Trong một số trường hợp, có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thêm các giấy tờ khác để phục vụ cho quá trình xử lý hồ sơ. Kính mong Quý khách bổ sung kịp thời để việc giải quyết hồ sơ được nhanh chóng.

3. Phương thức nộp hồ sơ:

- Qua nhân viên Tư vấn phục vụ hợp đồng
- Tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng
- Gửi hồ sơ qua bưu điện đến Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

4. Quy trình xử lý hồ sơ:

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng tiến hành tiếp nhận và thụ lý hồ sơ
-  Phòng xử lý thay đổi nội dung hợp đồng tiến hành xử lý các hạng mục yêu cầu
- Thông báo về việc hoàn thành hồ sơ tới Khách hàng.
Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tư vấn bảo hiểm hoặc Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để được hỗ trợ.