tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục
PHÚC BẢO AN THỌ

PHÚC BẢO AN THỌ

tú lơ khơ tá la phỏm bảo hiểm PHÚC BẢO AN THỌ là giải pháp bảo hiểm và tài chính trọn đời mang đến cho bạn và gia đình sự an tâm toàn điện.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

tú lơ khơ tá la phỏm

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn:

 

 

Thời hạn đóng phí 10 năm

Thời hạn đóng phí 20 năm

Trong thời hạn đóng phí

(100%+4% x t) x STBH

(t: Tổng số năm hợp đồng tính đến thời điểm cuối năm phát sinh sự kiện bảo hiểm)

Trong thời hạn đóng phí

(100%+4% x t) x STBH

(t: Tổng số năm hợp đồng tính đến thời điểm cuối năm phát sinh sự kiện bảo hiểm)

Sau thời hạn đóng phí

150% x STBH

Sau thời hạn đóng phí

180% x STBH

                                                                               

*STBH: Số tiền bảo hiểm

 

Quyền lợi trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn:

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hay thương tật toàn bộ vĩnh viễn không do tai nạn  + 100% x Số tiền bảo hiểm

 

 

Quyền lợi tiền mặt định kỳ:

Người thụ hưởng sẽ được nhận một khoản tiền lớn vào cuối mỗi 3 năm hợp đồng theo định kỳ như sau:

 

Năm hợp đồng

Quyền lợi tiền mặt định kỳ

3, 6, 9, 12, 15

5% Số tiền bảo hiểm

18, 21, 24, 27, 30

8% Số tiền bảo hiểm

33 và các kỳ sau

10% Số tiền bảo hiểm

   *Sau khi chi trả quyền lợi, Hợp đồng bảo hiểm vẫn tiếp tục có hiệu lực

 

 

Quyền lợi trường thọ: (Được chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 100 tuổi)

 

tú lơ khơ tá la phỏm

   *STBH: Số tiền bảo hiểm

 

* Hợp đồng chấm dứt ngay sau sự kiện bảo hiểm đối với tất cả các quyền lợi hoặc sau khi hợp đồng đáo hạn, trừ các trường hợp được ghi chú ngược lại.

 

Thông tin sản phẩm

 

Tuổi được bảo hiểm

0-45 hoặc 0-55

Thời hạn bảo hiểm

100 – Tuổi tham gia bảo hiểm

Thời hạn đóng phí

10 hay 20 năm

Định kỳ đóng phí

Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

Số tiền bảo hiểm

Từ 30 triệu đến 2 tỷ đồng.

 


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Những giải pháp gia tăng bảo vệ

Ngoài sản phẩm chính, bạn có thể chọn thêm các sản phẩm bổ trợ dưới đây để được bảo hiểm có hiệu quả, tránh khỏi tổn thất tài chính gây ra bởi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn/ thương tật do tai nạn.