tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục
PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0

  • Bạn muốn bảo vệ bản thân và gia đình trước những rủi ro trong cuộc sống? 
  • Bạn muốn có một kênh đầu tư tài chính hiệu quả và an toàn?
  • Bạn muốn chủ động kiểm soát và linh hoạt trong kế hoạch đầu tư  để đáp ứng nhu cầu tài chính của bản thân?

 

      Fubon Life Việt Nam dành tặng bạn một giải pháp tài chính tối ưu: tú lơ khơ tá la phỏm liên kết chung PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0
 


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

Đầu tư an toàn hiệu quả

 

Đầu tư càng nhiều, giá trị càng cao

 

Bảo hiểm toàn diện trọn đời

 

Bảo vệ cả gia đình trọn đời trong cùng một hợp đồng

 

Minh bạch tài chính, trọn vẹn niềm tin

 

Quyền lợi bảo hiểm

 

BẢO VỆ TOÀN DIỆN, AN TÂM TRỌN ĐỜI

 

Kế hoạch bảo vệ trọn đời đến khi bạn 99 tuổi, tấm lá chắn vững chãi cho bạn và gia đình trước mọi rủi ro trong cuộc sống với khả năng linh hoạt trong sự lựa chọn các quyền lợi bảo vệ.

 

Quyền lợi tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn         

Có 2 lựa chọn tùy theo nhu cầu bảo vệ của bạn

tú lơ khơ tá la phỏm

Gia tăng bảo vệ với các quyền lợi tăng cường:

- Quyền lợi Tử vong và Thương tật do tai nạn: tối đa đến 400% Số tiền bảo hiểm

- Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo: 50% - 100% Số tiền bảo hiểm

- Quyền lợi Nằm viện và phẫu thuật lên đến 500% Số tiền bảo hiểm

 

 

TIẾT KIỆM DÀI LÂU, TƯƠNG LAI VỮNG CHẮC:

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0 được ví như một cuốn sổ tiết kiệm phòng thân của gia đình bạn, Giá trị tài khoản của Bạn sẽ tăng trưởng mỗi ngày, giúp bạn luôn chủ động trước mọi chi tiêu trong cuộc sống

 

Quyền lợi đáo hạn hợp đồng:

= Giá trị tài khoản (GTTK) khi Người được bảo hiểm 99 tuổi

* GTTK = Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đóng thêm

 

Quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng

tú lơ khơ tá la phỏm

*Khi Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ Phí bảo hiểm cơ bản trong mỗi 5 năm hợp đồng.

 

 

ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ, TĂNG TRƯỞNG KHÔNG NGỪNG

 

PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH Giúp bạn trở thành nhà đầu tư thông minh với lãi suất đầu tư hấp dẫn. Lãi suất công bố được đảm bảo không thấp hơn mức lai suất cam kết.

tú lơ khơ tá la phỏm

 

LINH HOẠT VƯỢT TRỘI, CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT

                 tú lơ khơ tá la phỏm

 

 

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG?

 

"PHÚC BẢO AN TRƯỜNG THỊNH 2.0" HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

 

                      tú lơ khơ tá la phỏm

 

 

  • Quỹ liên kết chung

Được hình thành từ nguồn phí bảo hiểm của các hợp đồng Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0. Quỹ liên kết chung được quản lý bởi những chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm của Tập Đoàn Fubon với tổng tài sản quản lý 180 triệu USD. Quỹ liên kết chung được đầu tư thận trọng bằng việc tập trung đầu tư chủ yếu vào các tài sản có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính Phủ, trái phiếu đô thị, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.

  • Giá trị tài khoản cơ bản

Là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm tăng cường được phân bổ sau khi trừ đi các phí liên quan (nếu có) và cộng vào các khoản lãi hoặc thưởng khác (nếu có)

  • ​​​​Giá trị tài khoản đóng thêm

là số tiền được tích lũy từ các khoản Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ sau khi trừ đi các phí liên quan (nếu có) và cộng vào các khoản lãi hoặc thưởng khác (nếu có).

  • Giá trị tài khoản hợp đồng

là tổng giá trị của Giá trị tài khoản cơ bản và Giá trị tài khoản đóng thêm. 

 

THÔNG TIN CÁC PHÍ LIÊN QUAN

 

Phí bảo hiểm rủi ro

Là khoản phí được khấu trừ hàng tháng để đảm bảo chi trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro bao gồm Phí bảo hiểm rủi ro của các Quyền lợi theo Quy tắc điều khoản và (các) Quyền lợi bảo hiểm tăng cường (nếu có).  

Phí ban đầu

Phí ban đầu được khấu trừ từ Phí bảo hiểm đã đóng, tùy thuộc vào năm hợp đồng và tính theo tỷ lệ phần trăm của Phí bảo hiểm cơ bản phí bảo hiểm tăng cường và phí bảo hiểm đóng thêm như sau:

 Năm hợp đồng:                         1               2                3               4              5              6            7+

 % Phí bảo hiểm cơ bản:           70%         50%          30%          10%          5%          2%         2%

 % Phí bảo hiểm tăng cường:    50%         40%          25%          10%          5%          5%         0%

 % Phí bảo hiểm đóng thêm:       0%           0%            0%            0%           0%          0%         0%

 

Phí quản lý hợp đồng

30.000 đồng/tháng, và có thể được điều chỉnh nhưng sẽ không vượt quá 50.000đồng/tháng, được khấu trừ hàng tháng để Công ty thực hiện công việc quản lý, duy trì hợp đồng bảo hiểm

Phí quản lý quỹ

Phí quản lý quỹ không vượt quá 2.5%/năm tính trên Giá trị tài khoản hợp đồng

Phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Là khoản  phí Bên mua bảo hiểm phải chịu khi yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước thời hạn như sau:

 Năm hợp đồng                       1~3          4~5          6           7             8            9          10         11+

 % Phí BH cơ bản năm đầu    100%        90%       50%      40%        30%      20%      10%       0%

 GTTK đóng thêm                     2%           2%         2%        2%          2%        2%        2%        2%

Phí rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng

Phí rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng được áp dụng như sau:

Năm hợp đồng                                 1                 2             3~5           6~10          11+

% Số tiền rút từ GTTK cơ bản        Không áp dụng            2%             2%            0%

% Số tiền rút từ GTTK đóng thêm   2%            2%             2%             0%            0%

Thông tin sản phẩm

 

 Tuổi bảo hiểm   0 ~ 70 tuổi
 Thời hạn bảo hiểm  Đến khi người được bảo hiểm 99 tuổi
 Thời hạn đóng phí  Đến khi người được bảo hiểm 99 tuổi
 Định kỳ đóng phí   Hàng năm, hàng nửa năm, hàng quý

 


THÔNG TIN THAM KHẢO

Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm

Tài liệu giới thiệu sản phẩm

Bảng minh họa tính phí mẫu

Báo cáo hoạt động của quỹ liên kết chung