tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục
PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ

PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ

PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ là sản phẩm thực sự tiết kiệm vì bạn chỉ phải đóng phí mức thấp để gia tăng kế hoạch bảo hiểm nhân thọ ở mức cao.


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

CHI PHÍ THẤP, BẢO VỆ CAO  trong trường hợp Tử vong/ Thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

 

Quyền lợi bảo hiểm
 
Với PHÚC BẢO BỔ TRỢ TỬ KỲ, bạn nhận được các quyền lợi bảo hiểm như sau:

 

 

Thông tin sản phẩm

 

Tuổi được bảo hiểm

0 ~ 60, với điều kiện tuổi khi đáo hạn không vượt quá 65

Thời hạn bảo hiểm

Từ 5 đến 24 năm

Thời hạn đóng phí

Trùng với thời hạn hợp đồng

Định kỳ đóng phí

Hàng quý, hàng nửa năm hay hàng năm

Số tiền bảo hiểm

Tồi thiểu: 10 triệu đồng

Tối đa:     200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm chính hoặc 2.5 tỷ đồng, lấy theo mức nào thấp hơn.

 


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm