tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục
PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT

PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT

Với sứ mệnh bảo vệ người bệnh khỏi những chi phí phát sinh do viện phí điều trị, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam trân trọng mang đến sản phẩm bảo hiểm PHÚC BẢO BỔ TRỢ NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT (HSR01)


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

 

tú lơ khơ tá la phỏm

Quyền lợi bảo hiểm

 

 

Quyền lợi bảo hiểm (*)

01

Quyền lợi hỗ trợ nằm viện hàng ngày (DHB)

 

100%* Số tiền bảo hiểm/ngày

 

Tối đa 120 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

02

Quyền lợi hỗ trợ

chăm sóc đặc biệt (ICU)

200%* Số tiền bảo hiểm/ngày

 

Tối đa 30 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

03

Quyền lợi phẫu thuật

500%*Số tiền bảo hiểm/lần phẫu thuật

 

Không hạn chế số lần phẫu thuật.

04

Quyền lợi hỗ trợ chăm sóc y tế tại nhà

50%*Số tiền bảo hiểm/ngày nằm viện

 

Tối đa 120 ngày cộng dồn cho mỗi năm hợp đồng.

05

Quyền lợi hỗ trợ vận chuyển cấp cứu (Xe cấp cứu)

200%* Số tiền bảo hiểm/lần nhập viện trong trường hợp người được bảo hiểm sử dụng xe cấp cứu.

 

Không hạn chế số lần nhập viện bằng xe cấp cứu.

 

Quyền lợi bảo hiểm trên dành cho bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

Bệnh viện tuyến huyện có mức quyền lợi bảo hiểm bằng 50% mức quyền lợi ở trên ở tất cả các hạng mục. 

Thông tin sản phẩm

 

Thời hạn bảo hiểm Thời hạn đóng phí Tuổi bảo hiểm
1 năm 1 năm 6~55 tuổi
(Tuổi tối đa vào ngày tái tục sản phẩm là 59 tuổi)

 

  • Định kỳ đóng phí: hàng năm, hàng nửa năm hoặc hàng quý (nhưng sẽ theo định kỳ đóng phí của sản phẩm chính)
  • Hạn mức số tiền bảo hiểm: Thấp nhất là 100.000 VND

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm