tú lơ khơ tá la phỏm - Click để nhập và nhận 388K

Danh mục
PHÚC BẢO BỔ TRỢ TAI NẠN TOÀN DIỆN

PHÚC BẢO BỔ TRỢ TAI NẠN TOÀN DIỆN

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những rủi ro về tai nạn không lường trước được. Hậu quả của tai nạn luôn gây ảnh hưởng lớn đến gia đình, không chỉ về tinh thần mà còn là gánh nặng về tài chính.

Với mong muốn chia sẻ lo lắng cùng bạn, Fubon Life Việt Nam mang đến giải pháp gia tăng quyền lợi bảo vệ trước các rủi ro do tai nạn thông qua sản phẩm PHÚC BẢO BỔ TRỢ TAI NẠN TOÀN DIỆN. Hãy để Fubon Life Việt Nam trở thành một điểm tựa tài chính vững chắc giúp bảo vệ bạn và gia đình trước các rủi ro!


Đặc điểm nổi bật của sản phẩm

tú lơ khơ tá la phỏm

Quyền lợi bảo hiểm

 

1. Quyền lợi tử vong do tai nạn

tú lơ khơ tá la phỏm

2. Quyền lợi thương tật do tai nạn

tú lơ khơ tá la phỏm

3. Quyền lợi Gãy xương do Tai nạn

tú lơ khơ tá la phỏm

4. Quyền lợi Chấn thương cơ quan nội tạng do Tai nạn

tú lơ khơ tá la phỏm

5. Quyền lợi bỏng do tai nạn

tú lơ khơ tá la phỏm

Thông tin sản phẩm

tú lơ khơ tá la phỏm


THÔNG TIN THAM KHẢO

Tài liệu giới thiệu sản phẩm